English version here

To jest odpowiedź w imieniu Federacji Studentów Marksistowskich na atak przeprowadzony przez państwo Polskie przeciwko protestującym pracownikom w Jastrzębiu w dniach 2. i 9. lutego, gdzie użyto przeciwko bezbronnym demonstrantom gazu łzawiącego, armatek wodnych i gumowej amunicji raniąc dwadzieścia osób.

Jako międzynarodowy ruch robotniczy, który głęboko wierzy, że krzywda jednego człowieka jest krzywdą wszystkich, ale także zarazem jako socjaliści, związkowcy i młodzi aktywiści brytyjscy, w kraju gdzie mieszka blisko pół miliona Polaków w miastach takich jak Edynburg, Londyn czy Southampton, które są największymi ośrodkami Polonii, jesteśmy głęboko poruszeni i wstrząśnięci tą sytuacją.

Przyczyny protestu

W pierwszych dwóch tygodniach lutego górnicy ze spółki węglowej Jastrzębska Spółka Węglowa rozpoczęli strajk. Strajk został rozpoczęty w odpowiedzi na zwolnienie dziesięciu pracowników, którzy uczestniczyli w akcji solidarnościowej ze strajkującymi w innej spółce węglowej dziesięć dni wcześniej. Dodatkowo Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej chciał rozwiązać zbiorowe układy pracy oraz wdrożyć program redukcji kosztów. Takie działania są nieodłączną częścią polskiego kapitalizmu, szczególnie w sektorze energetycznym, gdzie pracownicy są wyzyskiwani w rażący sposób przez dyrekcje i zarządy firm, co spowodowało liczne strajki w wielu kopalniach od początku 2015 roku.

Strajk objął 5400 górników okupujących kopalnie i kosztował dziennie Jastrzębską Spółkę Węglową ok. 30 mln złotych. Ten fakt pokazuje nam, kto naprawdę tworzy bogactwo. Nie tworzą go kapitaliści, ale robotnicy. Pokazuje to też, dlaczego strajk, z punktu widzenia kapitalistów, powinien zostać stłumiony.

Jeszcze bardziej niepokojące dla polskiego rządu jest to, że w roku wyborczym ten strajk nie był jedynym, a liczne inne demonstracje miały miejsce nie tylko w sektorze górniczym, ale także wśród personelu medycznego, który protestował przeciw zbyt niskim stawkom oraz wśród rolników, którzy z kolei protestowali przeciwko prywatyzacji państwowych gruntów, które zostaną wykupione przez inwestorów zagranicznych. Jedną z form tego protestu był przyjazd rolników traktorami do Warszawy i blokada dróg.

Zwolnienie protestujących górników spowodowało strajk solidarnościowy, w odpowiedzi na co strona rządowa użyła brutalnej siły przeciwko strajkującym. To z kolei pokazuje jak państwo polskie obawia się potencjalnych milicji robotniczych i zorganizowanej klasy pracującej. Dlatego oddziały policji zostały upoważnione do strzelania do nieuzbrojonych demonstrantów.

To nie koniec

W pełni odrzucamy to tchórzliwe i okrutne zachowanie polskiego rządu. Zdajemy sobie także sprawę, że polski rząd igra z ogniem i czeka go niemiła niespodzianka, jeśli sądzi, że takie działania powstrzymają polskich robotników, którzy nie odczuwają żadnej poprawy warunków życia.

Na razie strajk został przerwany, po części z powodu braku chęci przywódców związkowych do jego kontynuowania, po części dlatego, że sektor górniczy jest mocno powiązany z innymi działami gospodarki, jednakże może być to tylko chwilowe zawieszenie takich działań. Rewolucje i chęć do walki polscy robotnicy mają we krwi: Solidarność w roku 1980, Powstanie Warszawskie, które przeciwstawiało się Nazistom przez 63 dni jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, to tylko niektóre przykłady mogące świadczyć o rewolucyjnym potencjale klasy robotniczej w Polsce.

Jesteśmy marksistami i wierzymy, że ten potencjał może być wykorzystany tyko jako część ruchu międzynarodowego.  Wielka Brytania bardzo potrzebuje spojrzenia międzynarodowej opinii na sprawy licznej rzeszy imigrantów, którzy są nierówno traktowani w naszym kraju. Imigranci są najbardziej wykorzystywaną warstwą społeczną. Bardziej prawdopodobnym jest, że będą oni pracować na czarno niż że wstąpią do związków zawodowych.

W wyniku tego powstaje sytuacja którą posługuje się wykorzystywana przez klasę rządzącą, która chce skłócić rodowitych brytyjskich robotników z robotnikami z emigracji, co następnie jest wykorzystywane przez media w kampanii nienawiści opartej na szowinizmie, rasizmie i oszczerstwach. Ataki na polskich pracowników są  bezpośrednim rezultatem potrzeb systemu kapitalistycznego, który obecnie atakuje również brytyjskich robotników. Polscy i brytyjscy robotnicy żyjący obok siebie w Edynburgu, Londynie czy innych miejscach, mają dużo więcej wspólnego ze sobą niż ktokolwiek z nas z naszą krajową klasą rządzącą.

Dlatego chcemy teraz pokazać solidarność z polskimi górnikami i zachęcamy wszystkie związki zawodowe, całą lewicę i organizacje robotnicze aby również tę solidarność okazały.

Wzywamy do:

  • pełnego śledztwa w sprawie strzelaniny i poniesionego w jej wyniku uszczerbku na zdrowiu przez dwudziestu nieuzbrojonych demonstrantów
  • wstrzymania i cofnięcia dotychczasowych reform przeprowadzonych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i zagwarantowania ze nie będzie prowadzona dalsza prywatyzacja zakładu, wydłużenie godzin pracy, zwolnienia i cięcia wynagrodzeń
  • przywrócenia do pracy dziesięciu zwolnionych związkowców
  • nie podejmowania żadnych rozmów i uzgodnień z dyrekcją poza plecami robotników – nasze zwycięstwo może być zagwarantowane jedynie walką zjednoczonej klasy robotniczej
  • – pełnej renacjonalizacji tej części sektora górniczego, która została sprywatyzowana, oparcia wszelkich działań w tym sektorze na prawdziwej demokracji w interesie tych, którzy dzięki kopalniom mają energię i pracę.

by Ross Walker, Edinburgh UCU (personal capacity)
translated by Hubert Sienek, Southampton Marxists 

Share this article!

Looking for the communists?

We've moved to over to a new website! Head here for communist news, theory, and activity, brought to you by the RCP! Feel free to exit this pop-up to read the MSF archives.

RCP logo with title black red

This will close in 0 seconds